Milieu

Tuinieren mét de natuurMart Groen wil zich als bedrijf op een milieuvriendelijke wijze profileren.
In de visie van het bedrijf moeten we voorzichtig omgaan met onze aarde en zo dicht mogelijk bij de natuur blijven. Door kunstmest en chemie te gebruiken werken we tégen de natuur. Vandaar de slogan: Tuinieren mét de natuur.

Dat houd in de praktijk onder meer in dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden ingezet en bijvoorbeeld geen kunstmest wordt gebruikt.

Als alternatief voor onkruidbestrijdingsmiddelen wordt onder meer een onkruidbrander gebruikt. Verder wordt er gewied, geschoffeld enzovoorts. In plaats van kunstmest wordt gebruik gemaakt van natuurlijke meststoffen, zoals koemestkorrels, compost, kalk enzovoorts.

Mart Groen is lid van de vakgroep "de Wilde Weelde". Deze vereniging stelt zich tot doel een samenwerkingsverband te vormen van bedrijven die op vakbekwame en mens- en milieuvriendelijke wijze producten en diensten leveren ten behoeve van de inrichting en het beheer van een natuurrijke leefomgeving.